Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.1.2012

0
20

Válné zhromaždenie 9.1.2012, Max Inn

 

1.Nová webstránka

2.Etický kódex, hodnotenie profíkov a metodika výuky zelenej karty budú zavesené na novú stránku

3.Príjmanie nových členov : Veronika Faláthová, Lujza Bubánová, Petr Mik a Pavol Bielik

Všetci uchádzači o členstvo v PGA SK boli prijatí všetkými prítomnými

4. Playing Pro a jeho povinnosti

Aspoň jeden výsledok 2 body nad course rating a

Aspoň 2 výsledky podľa course ratingu ihriska

5. Na novej webstránke bude uvedený order of merit a rebriček teaching pro podľa nového hodnotenia teaching pro

6. Hodnotenie profíkov bude v 2012 iba na skúšku, od 2013 už oficiálne. Následne budú Teaching Pro zaradení do kategórií podľa získaných bodov.

7.Marketing na Slovensku: nový layout certifikátu zelenej karty, postery v clubhousoch, nálepky, články aj v negolfových časopisoch, vypichovátka.

8.Odsúhlasilo sa používanie iba nového loga

Nakoľko valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, právoplatne sa bude o vyššie uvedených bodoch ešte hlasovať na valnej hromade 30.1.2012.