Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.1.2012

0
32

Všetci členovia 27

Prítomní:20

Neprítomní:7

 

Po odhlasovaní a prijatí nových členov

Prítomní spolu: 22

Neprítomní: 32

 

Nové orgány

Peter Bučko ako športovo-technická komisia                         Prijaté 20/20

Martina Svobodová ako generálny sekretár                           Prijaté 20/20

Peter Wieger ako vedúci vzdelávania                                    Prijaté 20/20

 

Prijatie nových členov:

Veronika Falathová                                                                         Prijaté 20/20

Pavol Bielik                                                                                    Prijaté 20/20

Petr Mik                                                                                         Prijaté 20/20

Lujza Bubánová (Playing pro)                                                           Prijaté 20/20

Radoslav Šíp                                                                                   Prijaté 20/20

 

Nezaplatené ročné poplatky:

Valná hromada rozhodla, že členovia, ktorí za minulý  a nasledujúci rok nezaplatili ročný poplatok do začiatku valného zhromaždenia, strácajú právo na hlasovania a budú dočasne vylúčení z PGA Slovakia.

Prijaté 22/22

 

Cudzinci:

Záujemcovia o členstvo v PGA SK sa buď musia zúčastniť osobne na valnom zhromaždení alebo sa zúčastniť aspoň jedného turnaja organizovaného PGA SK, kde sa s ním členovia PGA SK môžu zoznámiť a spoznať jeho kvality hry. Následne sa bude hlasovať o ich prijatí/ neprijatí do PGA SK.

Prijaté 22/22

 

Vzdelávanie a podpora PGA na Slovensku:

-stretnutie s FTVŠ, s majiteľmi ihrísk

 

Amatéri ako cvičitelia:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že členovia PGA SK nemôžu mať pod sebou cvičiteľov, ktorí majú amatérsky štatút.

Prijaté 22/19

 

Metodika Výuky zelenej karty:

(informačný podklad čo by kurz mal obsahovať)

-Návrch novej metodiky výuky zelenej karty, ktorá ešte bude spripomienkovaná dodatočne členmi PGA SK a následne zavesená na www.pga.sk

Prijaté 22/22

 

Hodnotenie profesionálov:

-Návrch hodnotenia profesionálov, ktoré bude ešte spripomienkované dodatočne členmi PGA SK a následne zavesené na www.pga.sk

Prijaté 22/22

 

Etický kódex:

Návrch Etického kódexu, ktorý bude ešte spripomienkovaný dodatočne členmi PGA SK a následne zavesený na www.pga.sk

Prijaté 22/22

 

Podpora PGA na ihriskách

Boli prijaté PGA tablety, ktoré budú vyvesené v clubhousoch (na podporu PGA trénerov na danom ihrisku alebo driving range pred neoficiálnymi trénermi).  Meno, fotka, trieda trénera a tel.č..

Prijaté 22/22

 

Marketing

Vypichovátka s markovátkom s logom PGA of Slovakia. Ďalej sa vytvorí priestor na písanie článkov do golfových magazínov a mesačníkov. Podpora Facebook Fanpage všetkými členmi hneď ako bude dorobená.

Prijaté 22/22

 

Logo

Bolo prijaté používanie iba nového loga, viď nižšie.

 

 

 

 

Súhlasili 22

Proti 3

 

DISKUSIA

Karol Balna

-Karolovi Balnovi bude mu doporučenie zaslané vylúčenie z PGA SLovakia a dopis s vysvetlením a odôvodnenímm prečo bol vylúčený z PGA Slovensko.

 

Špaček Peter

-Petrovi Špačekovi bude zaslaný dopis s porušením etického kódexu. Valná hromada rozhodla, že na rok 2012 mu bude jeho členstvo pozastavené nakoľko za rok 2011 ešte stále neuhradil členský poplatok.

-Peter Špaček bude vyzvaný na zaplatenie členského poplatku za rok 2011 a 2012.

– Peter Špaček bude vyzvaný aby vyplatil výhry výhercom z turnaja PGA of Slovakia v roku 2011.

 

Turnaje PGA of Slovakia

Navrhované turnaje PGA of Slovaka na rok 2012: Báč, Veľká Lomnica, Šajdíkové Humence a Bernolákovo