Zápisnica z valného zhromaždenia 23.1.2013

0
19

Vylúčení 2/26

Noví prijatí členovia 3/3

Prítomní 18/26

 

 

 • Financie a náklady za rok 2012

  

 • Majstrovstvá tímov v novembri

Peter Bučko ako kapitán ŠTK zostaví tím, ktorý pôjde reprezentovať PGA Slovensko v novembri 2013.

Prvý nominovaný bude hráč s najlepším umiestnením podľa order of merit a bude spĺňať podmienky súťaže. Tomuto hráčovi bude uhradené všetky náklady.

 

 • Návrh na vylúčenie

-Peter Špaček (Relaxx túra a dlhy, neskoré platené členské poplatky každý rok, neprítomnosť na schôdzach)

-Radoslav Šíp (mnohé sťažnosti od klientov)

John Carroll – Nezaplatil ani za 2011 ani za 2012 – vylúčený

PGA SK bude informovať PGA CZ  o vylúčení Petra Špačeka.

 

 • Peter Švajlen

Žiada o podporu na Qschool na budúci rok. Výška štartovného je 1700 Eur.

Prezídium rozhodlo, že o výške podpory rozhodne jeho umiestnenie na českej Pro túre kde sa bude počítať jeho umiestnenie medzi slovesnkými a českými PGA členmi. Na jeho tričká a čiapky mu bude vyšité logo PGA SK na propagáciu.

-ak sa umiestni do 15.miesta, dostane 500 Eur

-ak sa umiestni do 5.miesta, dostane 700 Eur

-ak sa umiestni na 1.mieste, dostane 1500 Eur

Členský poplatok na rok 2013 P.Švajlen nemusí platiť.

 • Noví členovia

Peter Petrovič

Marek Šindelár

Mário Turner

 • Lujza Bubánová

-zrušené členstvo ako Playing Pro, nakoľko nesplnila podmienky Playing Pro

-automaticky sa  jej štatút mení na Teaching Pro

Lujza Bubánová žiadala o výnimku aby mohla zostať Playing Pro s tým, že v roku 2013 bude hrávať viac turnajov. Napriek tomu valná hromada to neodsúhlasila a bola odsúhlasená ako Teaching Pro nakoľko nesplnila podmienky štatútu Playing Pro počas roka 2012. Lujza Bubánová musí nastúpiť do školy s golfovým vzdelávaním pre PGA profíkov. 

 • Pavol Bielik a Veronika Faláthová

-Musia nastúpiť do školy tento rok aby nadobudli vzdelanie, ktoré je nutné na Teaching Pro štatút

 • Turnaje

Počas roka sa uskuročnia 3 turnaje, bližšie informácie budú oznámené počas roka na web stránke www.pga.sk a pomocou emailov.

 • SKGA – učiaci amatéri

Martin Slivka – Čierna voda

Jozef Polaček -Karpatia

Rudolf Ondrejička – Karpatia

Dušan Jurdík –Veľká Lomnica

Všetci učiaci amatéri budú riešení na SKGA alebo na EGA.

 • Podmienky vzdelávania pre členov

Valná hromada odsúhasila, ukončenie plne-kvalifikovaného vzdelávania PGAs of Europe do 3 rokov od nástupu člena do PGA SK. Ak to člen nesplní. Následne bude vylúčený.

Každý člen musí ukončiť svoje vzdelávanie riadnou skúškou, ktorá je pod hlavičkou PGAs of Europe. Člen môže nastúpiť do školy alebo na iný vzdelávací program, ktorý musí byť odsúhlasený PGAs of Europe.

 • Hodnotenie profíkov
 • Členské poplatky