Zápisnica z Apríla 2012

0
95
  • TURNAJE PGA 2012
  • 23.5. Báč  Welten – Kvalifikácia na majstrovstvá Európy
  • Júl – Veľká Lomnica
  • September – Šajdíkové Humence Penati Club

Prize money na májový turnaj podľa umiestnenia:

  • 1.miesto 300eur
  • 2.miesto 200eur
  • 3.miesto 100eur
  • 4.miesto 60eur
  • 5.miesto 40eur

Peter Bučko dostane 50 eur za organizáciu turnaja.

 

VYLÚČENÍ ČLENOVIA Z PGA SK

Brett Williams

Michal Engler

John Carroll

 

PORUŠOVANIE STANÓV PGA SK

Asistenti členov Teaching Pro sú zakázaní pokiaľ na hodine nie je prítomný aj člen PGA Teaching Pro. Maroš Gajan má stále svojho asistenta Matúša Štalmacha, ktorý je amatér s hcp okolo 15 a neustále trénuje sám bez dohľadu v klube Jelka. Preto Maroš Gajan bude napomenutý písomne aby buď svojho asistenta zrušil alebo aby bol prítomný na hodine lekcie.

Maroš Štalmach tak porušuje amatérsky štatút. Maroš Gajan má svojho amatérskeho asistenta spomenutého aj na jeho web stránke www.mggolf.sk/treneri.

 

VZDELÁVANIE

Na vzdelávanie bude vyhradených 4000eur na náklady spojené so vzdelávaním a jeho tvorbou.

 

PREZIDENT

Prezídium rozhodlo, že prezidentovi sa vráti členský poplatok vo výške 250eur a ďaľšie roky nemusí platiť tento poplatok.

 

PETER WIEGER a SKGA KONFERENCIA 2012

Petrovi Wiegerovi sa  preplatí cesta do Žiliny na skga konferenciu v januári vo výške 50eur.

 

PREZÍDIUM SKGA

Delegovaní na prezídium SKGA sú Martina Svobodová, Peter Wieger a Peter Bučko.

 

STRETNUTIE S IHRISKAMI

Stretnutie s ihriskami sa bude konať v máji.