What is PGA OPEN SERIES?

0
50

Prezentácia PGA OPEN SERIES na Kongrese CPG v Portugalsku.

Spolupráca medzi tromi PGA organizáciami priniesla veľa otázok z rad členov ostatných PGA organizácií. Vznikla preto myšlienka predstaviteľov CPG, predovšetkým Aston Ward bol tazateľom, ako spolupráca pomáha medzi jednotlivými krajinami a aké skúsenosti boli v prvom ročníku.
Vznikla preto prezentácia, ktorú podrobne spracoval GS PGAC Lukáš Tintera, ktorá bola odprezentovaná delegátom kongresu CPG v Portugalsku.
Po odprezentovaní boli všetci milo prekvapený a poďakovanie prejavili hlasitým potleskom.
Do roku 2022 by sa mala do tejto série pridať aj PGA Slovinia, všetko je to teraz v rukách predstaviteľov Slovinskej PGA.