Vzdelávacia komisia pga sk

0
143
Pavol Bielik

Na Valnom zhromaždení bola členmi vytvorená a schválená Vzdelávacia Komisia PGA SK.

Predsedom Vzdelávacej Komisie PGA SK sa stal Pavol Bielik.

Pavol Bielik
Pavol Bielik

Za členov tejto komisie boli zvolení Juraj Zvarík a Peter Petrovič.

Úlohou Vzdelávacej komisie PGA SK je vytvoriť podmienky na zvýšenie kvalifikácie každého člena PGA SK. Reč je o odbornosti našich členov, ktorí ako amatéri majú kvalitu len hernú. Keď prestúpia k profesionálom a chcú posunúť Slovenský golf na vyššiu úroveň, musia prejsť kurzom, no nie troj dňovým ale troj ročným. Po týchto troch rokoch majú štatút, Plne Kvalifikovaný Profesionál.

Nezabúdajme aj na stávajúcich členov, ich napredovanie, pretože vo svete sú nové trendy a Vzdelávacia Komisia PGA SK ich musí zachytiť, predať tieto vedomosti naším členom a to prostredníctvom seminárov, kde sa pozývajú školitelia, členovia iných profesionálnych asociácii. Súčasťou vzdelania je aj herná výkonnosť, tá je za spolupráce Športovo-Technickej komisii, ktorá má na starosti organizovanie turnajov PGA SK.

Svetový amatéri, teda všetci amatéri majú trénovanie zakázané, až na výnimky R&A, trénovanie detí a podobne. Profesionál investuje veľa svojho času na trénovanie ostatných ľudí, investuje do svojho vzdelania, počas štúdia musí hrávať minimálny počet turnajov, splniť podmienky konkrétnej školy, ktorá má licenciu od PGA of Europe. Ak ich nesplní, jeho štúdium je ukončené, no členstvo v PGA tiež. V súčasnosti nastupujú do prvého ročníka štyria noví členovia PGA SK a celkovo študuje 10 členov vrátane nových. Slovenskí členovia PGA navštevujú Vzdelávací inštitút PGAC. Člen si však môže vybrať akúkoľvek školu, inštitút, no pre prijateľné jazykové podmienky sa vzdelávajú v Prahe na PGAC.

Diplom odovzdal Prezident PGA SK Martin Fórro

Marek Šindelár
Marek Šindelár
Mário Turner
Mário Turner
Juraj Zvarík
Juraj Zvarík
Pavol Bielik
Pavol Bielik
Peter Petrovič
Peter Petrovič