Valné Zhromaždenie 2020 / 2021 vo Weltene

0
109
PGA of Slovakia

Valné Zhromaždenie Profesionálnej Golfovej Asociácie by malo byť uskutočnené 15. februára 2022 v priestoroch Golf Clubu Welten.

Súčasne v tento čas sa uskutoční Valné Zhromaždenie Profesionálnej Golfovej Asociácie ešte odložené z roka 2021, spôsobené opatreniami voči pandémii. Toto konkrétne VZ PGA SK bude pred riadnym VZ PGA SK za rok 2021.

Okrem oficiálnych každoročných povinností bude v roku 2022 Voľba nového Prezídia PGA SK a teda je na mieste veľké poďakovanie najme ešte súčasnému Prezidentovi Martinovi Fórrovi a jeho Viceprezidentovi PGA SK Michalovi Oravcovi za vedenie tejto organizácie za ostatné roky.

Funkčné obdobie sa zároveň končí po piatich rokoch aj Generálnemu Sekretárovi Petrovi Petrovičovi. Funkciu vykonával od februára roku 2015 a riadne zvolený od roku 2016.

Zatiaľ súčasné Prezídium PGA SK bolo oboznámené aj o ukončení pôsobenia v disciplinárnej komisii Jozefa Zvončeka, ktorý ako Predseda DK sa vzdáva tejto funkcie aj ako člen DK.

História Loga PGA SK