Staň sa členom PGA Slovensko

0
48

Stať sa členom PGA SK môžeš aj ty, ak splňuješ požiadavky schválené Valným Zhromaždením PGA SK 22. januára 2017. Termín podania prihlášky je do 30.11. 2018. Žiadateľ všetky potrebné informácie o sebe, potvrdenia zasiela na email .

V prípade, že žiadateľ si vyberie členstvo v PGA SK, splňuje všetky dole spomínané podmienky, je pozvaný na Valné Zhromaždenie PGA SK, kde prítomný členovia PGA SK odsúhlasia žiadosť, podľa stanov PGA SK. Stanovy PGA SK sú k dispozícii na stiahnutie v tomto odkaze.

Podmienka Teaching Pro je nastúpiť na „Vzdělávací systém české PGA“, prípadne alternatívnu školu, uznanú PGAs of Europe.

Študijné plány obsahujú v každom ročníku z troch približne 150 hodín teórie aj praxe zároveň. Každý ročník sa skladá z odborných modulov presne tak ako požaduje uznaný systém PGAs of Europe nazvaný EELS (European Education Level System).

PGAs of Europe je najvyšší odborný orgán v kontinentálnom golfe. Ide o organizáciu, ktorá zastrešuje „lokálne“ PGA organizácie, ktoré dosiahli určitej kvality svojich služieb a ďalšie parametre. Ak je lokálna PGA plne uznaným členom PGAs of Europe, majú vyškolení profesionálovia obdobné kvality ako v ostatných členských krajinách a majú tak so svojím odborným vzdelaním volný vstup na ďalšie trhy iných členských organizácií PGAE a opačne.

Každoročne PGAs of Europe organizuje kongres, na ktorom informujú zástupcov jednotlivých členských organizácií o nasledujúcom pokračovaní zvyšovania úrovne.

Podmienky prijatia: Teaching PRO

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vek min. 18 rokov
 • amatérsky hendikep < 4 pre mužov a < 4 pre ženy
 • životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok
 • fotografia v elektronickej podobe, ako na OP
 • výsledky z turnajov SKGA za posledný rok / dva výsledky +6 na asociačných turnajoch alebo PGA
 • potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska
 • dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov
 • členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

Podmienky prijatia: Playing PRO

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • HCP 0 a menej
 • musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov
 • členský vstupný poplatok 250,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

V prípade, že sa chcete len informovať o možnosti vstúpiť do PGA SK, kontaktujte sa na email: