PRACOVNÉ STRETNUTIE FTVŠ, PGA SK, PGA CZECH A SKGA

0
122

 

ftvs

V minulých dňoch sa po dlhej dobe uskutočnilo v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pracovné stretnutie na tému Vzdelávania golfových trénerov a vzájomná spolupráca.

Zúčastnili sa ho za FTVŠ Ľubor Tománek, za PGA SK Peter Petrovič, za PGA Czech Tomáš Gryc a Rudolf Nechanický a za SKGA Alexander Medek a Kamil Balga.

Témou stretnutia bolo priebežné hodnotenie študijného programu Golfový tréner s ohľadom na obsah výučby, odbornú garanciu zo strany PGA Czech a možnosťami budúceho prechodu tejto odbornej garancie na PGA SK.

Ďalším bodom bolo budúce pracovné uplatnenie trénerov golfu tak, aby ich pôsobenie zodpovedalo aj Pravidlám pre amatérského štatútu.

Zo strany PGA Czech bola veľmi dobre hodnotená vzájomná spolupráca medzi SKGA a PGA SK, keďže obidvom ide o rovnaký cieľ, akým je kvalitný rozvoj golfu na Slovensku. A preto takto “ťahajú” za jeden povraz.

Záverom sa všetky zúčastnené strany zhodli na ďalších pracovných stretnutiach v krátkodobom horizonte.