PGA SK informuje

0
123
5staracademy členovia pga sk
5staracademy členovia pga sk
Členovia PGA SK, ktorí úspešne ukončili five star academy: Mário Turner, Marek Šindelár, Pavol Bielik a Peter Petrovič.

 

V dňoch 19. až 20. 10. 2015 sa konali záverečné skúšky PGAC v GC Praha – Motol. Po troch rokoch štúdia na Five Star Academy úspešne absolvovali a stali sa plne kvalifikovanými profesionálmi ( Full Qualified PGA Professional ) Mário Turner, Marek Šindelár, Pavol Bielik a Peter Petrovič.

Každý nový člen, ktorý vstúpi medzi profesionálov a chce sa stať trénerom, musí absolvovať štúdium na ktorejkoľvek škole alebo akadémii, ktoré spĺňa kritériá PGA of Europe. Pre toto štúdium je Slovenským členom PGA SK najbližšie Praha. Pod vedením Mgr. Petra Němca PGA Master PRO, Director of Education PGAC, sa študenti učili ako byť pravým trénerom. Každý si prejde teóriou, praxou, fittingom a každý musí odovzdať záverečnú prácu, je to jedna s podmienok, aby sa študent dostal na záverečné skúšky.

Obsah záverečnej skúšky:

a/ teória: – teória golfovej techniky
                    teória golfovej výuky
                    nauka o golfovom ihrisku a obchod
b/ prax: – úprava a údržba golfových palíc – club fitting (teória a prax)
                    vyučovacia hodina (ukážka výuky, 45 min., neznámi figurant)
                    golfová technika (základný golf. úder, tvarovanie rán, hra z terénnych nerovností a krátka hra)
Zloženie skúšobnej komisie: Němec Petr, Süss Vladimír, Němec Miroslav, Juhaniak Jan, Trupl Ondřej

Absolventom gratulujeme.