PGA SK informuje

0
21

Vážený členovia PGA SK a žiadatelia o vstup do PGA SK, Valné zhromaždenie sa bude konať 24. Januára v Hoteli Max Inn, ul. Pri Suchom mlyne 7, 811 04 Bratislava. (http://maxinn.sk/kontakt/ ).

pgae1