PGA SK informuje členov

0
5

Vážený členovia PGA SK a žiadatelia o vstup do PGA SK, Valné zhromaždenie sa bude konať 20. Januára v Hoteli Max Inn, ul. Pri Suchom mlyne 7, 811 04 Bratislava od 10:30 hod. (http://maxinn.sk/kontakt/ ).

pgae1

 

Zároveň vás chcem všetkých informovať o platbe ročného poplatku za rok 2016, ktorý by mal byť zaplatený od 1.1. 2016 do 19.1.2016  prevodom na účet PGA Slovensko.