Novým Prezidentom PGA SK sa stal Peter Petrovič

0
208

Na Mimoriadnom Valnom Zhromaždení PGA SK, ktoré sa konalo 24. mája 2022 v GC Welten boli dôležité body programu.

Okrem prijatia základných úprav v Stanovách PGA SK sa volila nová Disciplinárna komisia (DK) PGA SK a nové vedenie PGA SK.

Peter Wieger

Peter Wieger sa stal predsedom Disciplinárnej komisie PGA SK a členovia DK sú Peter Kadlíček a Juraj Zvarík.

Martin Forro a Peter Petrovič

Novým prezidentom PGA SK sa stal Peter Petrovič, ktorý ostatných sedem rokov zastával funkciu generálneho sekretára PGA SK, tu ho vystrieda Ján Keher a viceprezidentom PGA SK bol zvolený Pavol Bielik. Martin Forró čestný prezident PGA SK, bol vo funkcii od založenia organizácie PGA SK, keď spolu s odchádzajúcim viceprezidentom Michalom Oravcom a Mirom Wiegerom sen. zakladali Profesionálnu Golfovú Asociáciu v roku 2000.

Program