Kontakt

PGA SK, o.z.

Šajdíkove Humence 733,

906 07 Šajdíkove Humence, Slovakia

IČO: 31790445
DIČ: 2021470759

Číslo účtu: ČSOB SK34 7500 0000 0040 0590 0196

Sekretariát

Mgr. Ján Keher

Tel. číslo: +421905841757

Tel. číslo: +421904179897
E-mail: 

Mapa


View PGA in a larger map