Dokumenty 2022

0
219

Reálne výdaje z Rozpočtu 2022

Zápisnica Prezídium 12.12. 2022 / príloha Reprezentácia 2023

Zápisnica Prezídium 7.11. 2022

Zápisnica Prezídium 20.10. 2022


Zápisnica Mimoriadne VZ 24 máj 2022

Splnomocnenie vzor

Návrh na zmeny Stanov, texty

Zápisnica Rozšíreného Prezídia PGA SK 2.5.

Mimoriadne VZ PGA SK – Program

Zápisnica Valné Zhromaždenie 2022 – Welten

Program VZ PGA SK 2022

Reálny Rozpočet 2021

Návrh Rozpočtu 2022

Správa Revíznej komisie PGA SK