Dokumenty 2020

0
174

Zápisnica Prezídia 7.1. 20

Zápisnica Prezídia 6.5.20

Zápisnica Prezídia 1.10. 20

Zápisnica Prezídia 2.12. 20

Návrh Rozpočtu 2020

Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2020


Správa Revíznej Komisie PGA SK 2020

Reálny Rozpočet 2020

Memorandum PGA SK vs PGAC Vzdelávanie PAT