Chceš byť golfovým profesionálom a členom PGA Slovensko?

0
78

Stať sa členom PGA SK môžeš aj ty, ak splňuješ požiadavky schválené Valným Zhromaždením PGA SK 15. februára 2022. Termín podania prihlášky je do 30.11. 2023. Žiadateľ všetky potrebné informácie o sebe, potvrdenia vyplní do pripraveného ONLINE FORMULÁRA – odkaz nižšie.

V prípade, že žiadateľ si vyberie členstvo v PGA SK, splňuje všetky dole spomínané podmienky, je pozvaný na Valné Zhromaždenie PGA SK, kde prítomný členovia PGA SK odsúhlasia žiadosť, podľa stanov PGA SK. Stanovy PGA SK sú k dispozícii na stiahnutie v tomto odkaze.

Podmienka Teaching Pro je nastúpiť na „Vzdělávací systém české PGA“, prípadne alternatívnu školu, uznanú CPG. Na Vzdelávací systém PGAC vás prihlási sekretariát PGA SK.

Študijné plány obsahujú v každom ročníku z troch približne 150 hodín teórie aj praxe zároveň. Každý ročník sa skladá z odborných modulov presne tak ako požaduje uznaný systém CPG – Confederation Of Professional Golf.

Confederation Of Professional Golf nástupca PGAs of Europe, je najvyšší odborný orgán v kontinentálnom golfe. Ide o organizáciu, ktorá zastrešuje „lokálne“ PGA organizácie, ktoré dosiahli určitej kvality svojich služieb a ďalšie parametre. Ak je lokálna PGA plne uznaným členom Confederation Of Professional Golf, majú vyškolení profesionálovia obdobné kvality, ako v ostatných členských krajinách a majú tak so svojím odborným vzdelaním voľný vstup na ďalšie trhy iných členských organizácií CPG a opačne.

VI PGAC členovia pga sk

Každoročne CPG organizuje kongres, na ktorom informujú zástupcov jednotlivých členských organizácií o nasledujúcom pokračovaní zvyšovania úrovne.

Podmienky prijatia: Teaching PRO

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vek min. 18 rokov
 • amatérsky hendikep < 3,5 pre mužov a < 3,5 pre ženy  /  v platnosti od 15.2. 2022
 • životopis vrátane uvedenia golfových úspechov za posledný rok – scan
 • fotografia v elektronickej podobe, ako na OP – scan
 • výsledky z turnajov SKGA a PGA za posledný rok / dva výsledky (+4 na asociačných turnajoch alebo PGA) / oproti CR +4 / – scan
 • potvrdenie alebo zmluva s prevádzkovateľom golfového ihriska
 • dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov – scan
 • členský vstupný poplatok 500,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

Podmienky prijatia: Playing PRO

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • HCP 0 a menej
 • musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registru trestov
 • členský vstupný poplatok 500,- Eur (jednorázovo)
 • ročný poplatok 250,- Eur

V prípade, že sa chcete len informovať o možnosti vstúpiť do PGA SK, kontaktujte sa na email:

ONLINE FORM PGA SK