Dokumenty 2023

  Zápisnica prezídium 8/2023 Zápisnica prezídium 4/2023 Zápisnica VZ PGA SK 11.3. 2023 Program na VZ PGA SK 2023 11.3. Welten Báč-schválené Splnomocnenie Vzor Výdaje z rozpočtu - informatívny charakter...

Dokumenty 2022

Reálne výdaje z Rozpočtu 2022 Zápisnica Prezídium 12.12. 2022 / príloha Reprezentácia 2023 Zápisnica Prezídium 7.11. 2022 Zápisnica Prezídium 20.10. 2022 Zápisnica Mimoriadne VZ 24 máj 2022 Splnomocnenie vzor Návrh...

Dokumenty 2021

Zápisnica Valné Zhromaždenie 2021 - Welten Program VZ PGA SK 2021 Reálny Rozpočet 2021 Reálny Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 - schválený Prezídiom PGA SK Reálny Rozpočet 2021 - informatívny...

Dokumenty 2020

Zápisnica Prezídia 7.1. 20 Zápisnica Prezídia 6.5.20 Zápisnica Prezídia 1.10. 20 Zápisnica Prezídia 2.12. 20 Návrh Rozpočtu 2020 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2020 Správa Revíznej Komisie PGA SK 2020 Reálny Rozpočet...

Dokumenty 2019

Provizórny rozpočet 2019 Zápisnica z Valného Zhromaždenia 2019 Zápisnica Prezídia 21.5. 19 Zápisnica Prezídia 30.9. 19 Zápisnica Prezídia 25.11. 19 Plnenie Rozpočtu 2019